Հայրենասիրություն խաղալիս մի քիչ երկար դերի մեջ մնացեք, տարելիցին էլ ուշադիր եղեք, որ հայրենասեր տառապյալի դերը շարունակեք: