Այս Գլուխկոտրпւկը ոչ բոլորին Է հաջողվում լուծել. իսկ դուք քանի՞ T տшռ եք տեսնում պատկերված նկարում

Այս գլու խկո տրпւկը ոչ բոլորին է հաջողվում լուծել. իսկ դուք քանի՞ T տшռ եք տեսնում պատկերված նկարում:

Դե իհարկե քչերն են կարողանում գլուխ հանել այս խնդրից:

Քանի Т եք տեսնում պատկերված նկարում… Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է ընդմիջում կատ արել և ու ղեղը շեղել առօրյա գործերից և հ ոգսերից:

Այս խնդիրը կօգնի վերա լիցքա վորվել, որպեսզի կար ողանաք թարմ ուղ եղով լծվել արդեն վաղ վա խնդիրների լուծմանը:Ահա,թե որքանով է ձեզմոտ այն ստացվելու:

Այս դեղ նավուն ֆո նով նկարում

պատկ երված են մեծ թվով 7 թվեր,որոնց մեջ կան Т տառեր:

Այժմ ձեզանից պահանջվում է մի քանի վայրկյանում գտնել այդ տառերը և ասել, թե քանիսն են դրա նք:

Դե ինչ փորձ եցիք,քանիսն էին դրանք: Իսկ ահա ճիշտ պատաս խանը, դրանք 9-ն են:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *